ποιοί είμαστε

Η εταιρεία ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας 5 έμπειρων γεωπόνων μελετητών του Νομού Ηρακλείου για την παροχή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενεργοποίησης και μεταβίβασης αγροτικών επιδοτήσεων.

Αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα της έγκαιρης αλλά και ορθής πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων, ιδρύσαμε την εταιρεία ΓΕΩΠΥΛΗ προκειμένου ο κάθε παραγωγός να μπορεί με ασφάλεια και αξιοπιστία να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

οι υπηρεσίες μας

  • Ενεργοποιήσεις Δικαιωμάτων ΟΣΔΕ
  • Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων
  • Υποβολή Ενστάσεων
  • Συμμετοχή σε παράλληλες δράσεις και εξισωτική αποζημίωση
  • Εγγραφή στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

οι υπηρεσίες μας

  • Ενεργοποιήσεις Δικαιωμάτων ΟΣΔΕ
  • Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων
  • Υποβολή Ενστάσεων
  • Συμμετοχή σε παράλληλες δράσεις και εξισωτική αποζημίωση
  • Εγγραφή στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων