οι υπηρεσίες που παρέχουμε

  • Ενεργοποιήσεις Δικαιωμάτων ΟΣΔΕ
  • Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων
  • Υποβολή Ενστάσεων
  • Συμμετοχή σε παράλληλες δράσεις και εξισωτική αποζημίωση
  • Εγγραφή στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων